SOCIETAT MUSICAL CENTRE "ESLAVA" ALBUIXECH primer premi, secció 2ª Certamen Provincial Bandes 2013
SOCIETAT MUSICAL CENTRE "ESLAVA" ALBUIXECHprimer premi, secció 2ª Certamen Provincial Bandes 2013

La nostra història....

... allà per l'any 1928

          La Societat Musical “Eslava” comença la seua carrera musical a l’any 1928, i com totes les entitats d’este tipus, ha tingut els seus moments de glòria i altres de simple manteniment, però sempre, al llarg de la seua dilatada trajectòria, ha aconseguit que no desaparegués en cap moment, i que complira amb els principis per als que havia sigut creada, tal com consta als seus estatuts:


“PROMOURE LA FORMACIÓ MUSICAL I MANTINDRE UNA BANDA DE MÚSICA”

 

          Esta Banda de Música va començar a adquirir prestigi com a tal a l’any 1943, al participar al Certamen de Bandes Civils a València, on aconseguí el PRIMER PREMI  de la secció segona i el segon premi al concurs de pasdobles organitzat per CIFESA  al mateix any.

 

          A l’any 1959:

 

          PRIMER PREMI al Certamen de Bandes d’Alcoi, on obté el primer premi.

 

          Posteriorment, cap als anys 80 , s’inicia una brillant etapa per a la banda de música, fruït del bon treball realitzat a l’Escola d’Educands. Dirigida aleshores per Na MARIA PILAR RUIZ I BUENO.

 

          Baix la batuta d’En PASCUAL BALAGUER I ECHEVARRIA,  la banda de música aconseguí diversos trofeus:


          A l’any 1981:


          PRIMER PREMI,  al Certamen Provincial de la Diputació de Valencia

     

          A l’any 1982:


          PRIMER PREMI, en el Certamen de la Comunitat Valenciana.

          PRIMER PREMI, secció tercera del Certamen Internacional de València

  

          A l’any 1984:


          SEGÓN PREMI, al Certamen Internacional de València a la secció segona.


          Baix la direcció d’En JOSE MIGUEL PEÑARROCHA I ARASTEY

 

          A l’any 1985:

 

          PRIMER PREMI al Concurs Mundial de la Música de Kerkrade (Holanda)

 

          Més tard, en 1991 realitza diversos concerts en les ciutats de Insbruck i Bregenç (Àustria).

 

           A l’any 1997 els músics de la Societat Musical “Eslava”, sota la direcció d’En JOSE RICARDO MOLINS I CASTELLÓ, desenvolupen novament una gran activitat musical competint en tres certàmens, aconseguint l’èxit en dos d’ells:


           PRIMER PREMI al Certamen Internacional Ciutat de València 

           PRIMER PREMI al Concurs Mundial de la Música de Kerkrade (Holanda)

 

          A l’any 1999, la Societat Musical “Eslava” participà al Certamen provincial de la Diputació de València en la Tercera Secció aconseguint el Segon Premi y participà al Festival de Bandes de Loures (Portugal).

 

           Han estat al front d’esta formació directors de gran prestigi musical, com En José Goterris, En José Mir, En Julio Ribelles, En Frascisco Hernández i Guirado, En Salvador Seguí, En José Cervera, etc. També ha sigut dirigida, com director invitat, pel compositor holandès Jeff Penders.

Segle XXI

          

          La Societat Musical “ESLAVA” d'Albuixech, des de Gener del 2002, està dirigida per En JOSE SUÑER I ORIOLA, baix la presidència d’ En JOSE RAMON GRANELL DEVÍS.

 

          A l’any 2004, la Societat aconseguí el primer premi de la secció tercera al Certamen Internacional de Bandes de València.

 

          Durant l’any 2006 realitzà diversos concerts en les ciutats de Schönau i Lörache (Alemanya).

 

          L’any 2007 aconseguí el primer premi de la secció tercera al Certamen Internacional de Bandes de València.

 

          Al Abril de 2009 va participar al Festival Internacional de Música de Primavera de Shanghai (Xina)

 

          L’any 2010 aconseguí el tercer premi de la secció segona al Certamen Internacional de Bandes de València.

 

         Maig 2013 aconseguix el primer premi de la secció segona al XXXVII Certamen Provincial de Bandes de València.

relojes web gratis

SM CENTRE "ESLAVA"
Població/Población: ALBUIXECH

Ciutat/Ciudad: VALENCIA

Visites/visitas:

L' ESLAVA a les xarxes socials / L'ESLAVA en las redes sociales

Recomendar esta página en: